Treenerikoolitus

Koostöös True Pilates New Yorki stuudioga viiakse True Pilates Estonia stuudios läbi rahvusvaheliselt tunnustatud treeneri baaskoolitusi.

Meie stuudiost saadud diplom võimaldab kandideerida maailma hinnatuima originaal-pilatese tehnika süsteemi Romana’s Pilates treeneri-koolitusele.

Baaskoolitus kestab minimaalselt kaheksa kuud ning selle jooksul omandab õpilane põhjalikud teoreetilised teadmised pilatese tehnikast ja inimese anatoomiast ning praktilised oskused õpetada ja treenida inimesi efektiivselt ja turvaliselt.

Koolituse viib läbi meister Britt Kalbus.

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: True Pilates Estonia Stuudio (Jukorik OÜ)

1. Õppekava nimetus: True Pilatese treeneri baasõpe

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus 

Spordi õppekavarühm. Pilatese treeneri algõpe.

3. Eesmärk ja õpiväljundid 

EESMÄRK. Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse õpetada pilatese tehnikat alg- ja kesktasemel.

 ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija:

• valdab pilatese tehnikat nii alg- kui ka kesktasemel

• on võimeline treenima inimest, kellel puuduvad tõsised tervisehäired

• võimaldab kandideerida maailma hinnatuima originaal-pilatese tehnika süsteemi Romana’s Pilates koolitusele

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Eritingimused puuduvad. Oluline on huvi ja ambitsioon.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

Maht: 120 akadeemilist tundi, millest 65 tundi on praktilised eratunnid, 10 tundi konsultatsioonid, 30 tundi vaatlustunnid, 15 tundi duo/trio tunnid ja piiramatu kogus grupitunde. 

Õppekava läbimise aeg on individuaalne ja selle eelduseks on baasmooduli läbimine. Baasmooduli maht on 12 eratundi, 5 konsultatsiooni ja piiramatu ligipääs True Pilates Estonia matutundidele. Baasmooduli läbimist kinnitab edukas sooritus vahe-eksamil. Baasmooduli maksumus on 2500 eurot (sis käibemaks).

ÕPPEKESKKOND: True Pilatese stuudio Tallinnas

Õppijate arv ühes grupis on maksimaalselt 6 inimest.  

ÕPPEVAHENDID: seljakorrektor, suur tünn redeliga, reformer, cadillac, matid, seinaseadeldis, rõngas, pulk.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid 

ÕPPEPROTSESS: teooria auditoorse loengu või seminarina, praktilised eratunnid. Õpe toimub individuaalselt ja väikeses grupis 8 kuu vältel. 

ÕPPE SISU: 

• Algtaseme harjutuste süsteem reformeril ja matil. 

• Kesktaseme harjutuste süsteem reformeril ja matil.

Kuni kesktasemeni harjutuste järgnevus erinevatel seadmetel.

ÕPPEMEETODID: Teooria, konsultatsioonid  10 ak/h: era- ja vaatlustundides läbiviidu analüüsimine.

Eratunnid 65 ak/h: personaalne treeningtund reformeril või matil.

Vaatlustund 30 ak/h: klientide era-, duo/trio- ja grupitreeningute vaatlemine.

Duo/trio 15 ak/h: kahekesi või kolmekesi treeningus. 

ÕPPEMATERJALIDE LOEND: “Romana’s Pilates method manual”, liikumise anatoomia erinevad materjalid.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% nii auditoorsetes kui ka praktilistes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest. Õppija oskab klienti turvaliselt juhendada. Oskab tunnetada treenitava omapära ja viia läbi treening vastavalt inimese tervislikele iseärasustele.

8. Väljastatavad dokumendid 

DIPLOM, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud. 

9. Koolitaja kvalifikatsioon

Britt Kalbus on Romana Kryzanowska süsteemi sertifitseeritud meister, tõendatud 5. tase ning praktiline õpetamise kogemus vähemalt 2000 akadeemilist tundi. Täpsem info Britt Kalbuse kvalifikatsiooni kohta.